redring
Je mnoho mimořádných výrobků, které se zrodily ve Švédsku, kde lov je od pradávna součástí životního stylu. Nejinak je tomu i dnes, kdy myslivost a obliba kulové i brokové střelby je stále na vzestupu napříč všemi generacemi. Ve všech skandinávských zemích, před začátkem každé lovecké sezóny, musí všichni držitelé loveckého lístku, pokud se chtějí aktivně účastnit lovu, absolvovat na místní střelnici za dozoru instruktora zkušební střelbu se všemi zbraněmi, které chtějí v následující sezóně pro tyto účely používat. Je ctí a hrdostí každého lovce následně nosit na loveckém oděvu zlatý, stříbrný nebo bronzový odznak podle výsledků střelby, kterých dosáhl.

45grader-automatJack_72

Jedním ze severských osvědčených produktů je zaměřovač REDRING, který se od samého počátku ukazoval jako skvělý nápad a dnes je již světoznámým výrobkem. Tento unikátní zaměřovač velmi rychle pomáhá zvýšit úspěšnost zásahu při střelbě až o desítky procent.
Vynálezcem je Per-Olof Östergren, dobře známý mezi střelci a lovci ve Skandinávii i za hranicemi. Je zkušeným lovcem, který kromě jiných povolání pracoval jako instruktor elitních švédských a norských střelců. Již 25 let řídí vlastní střeleckou a loveckou školu. Dodnes pod jeho dohledem vykonalo svoje závěrečné zkoušky více než třicet tisíc střelců a lovců. V průběhu mnoha let instruktorksé praxe tak měl možnost pozorovat chyby, s nimiž se střelci často potýkají. A právě ze svých poznatků při konstrukci tohoto zaměřovače vycházel.