Omezení hluku

Zvláštní pozornost byla věnována akustickému komfortu, kterého je dosaženo uchycením nábytku na vnitřní stěnu skořepiny a použitím speciálního těsnění, jež je za jízdy zárukou eliminace vibrací a mimořádně nízké hladiny vnitřního hluku.

acoustic-system