Centrální zamykání

Na vchodové i ostatní dveře bylo přidáno nové centrální bezpečnostní zamykání. Jedná se skutečně o nové a ojedinělé uzamykání na trhu.

Celý systém je propojen s centrálním zamykáním kabiny a je ovládán dálkově klíčky Fiat.

Malý elektronický spínač je instalován na boční straně všech dveří.

Stojící vozidlo při zapnutém centrálním zamykání má zamčeny všechny dveře, odemknout je lze pouze za pomoci externího vypínače, který vypne centrální blok systému jako první.

Vstupní dveře mohou být zamčeny a odemčeny nezávisle a kdykoliv.

Jakmile je nastartován motor, všechny dveře jsou uzamčeny automaticky.

Je rovněž instalován bezpečnostní akustický signál, který upozorní na otevřené dveře, pokud je motor nastartován.